tenis3

 

 

RTL   201x

 

             

 
Ovládače pre mobilné telefóny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

                 Komentáre 2015     

 

                    Výsledky                                                                     

 

                    Galéria

 

                    podpichovňa     

 

                    kontakty                                                  

 

 

    

 

 


 

 

         

 

Víťazné trofeje RTL !

 

 

 IMG 1111

 

 

 

 

 

               

 

                                                    

Ligové poháre !!!!!!

 

         IMG 4892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pravidlá RTL


RTL vyhlasuje organizačno – koordinačný výbor za účelom športového vyžitia priateľov a známych pre kategórie „A“ – amatér, a najmä pre „AA“ – absolútny amatér vo dvojhrách a štvorhrách mužov v tenise.

 

Základné pravidlo


Tenis - je džentlmenský šport a z toho dôvodu je nie len  nevyhnutné, ale aj správne  , aby všetci účastníci ligy  pristupovali v úcte a v  zodpovednosti  ku všetkým zápasom a  ku všetkým svojim súperom .   Zápasy RTL prebiehajú v štruktúre súťaže od základných skupín po semifinále play off, po vzájomnej dohode oboch hráčov, ktorí si dohodnú termín, materiálno technické zabezpečenie a v duchu vzájomného rešpektu odohrajú zápas! Finále RTL bude organizačne zabezpečené koordinačným a riadiacim výborom. Pokiaľ vyzvaný hráč z akéhokoľvek dôvodu neprijme výzvu, mal by sám navrhnúť skorý nový termín, ktorý bude vyhovovať obom hráčom.
1. Každý účastník pred otvorením ligy zloží u riadiaceho člena výboru štartovné podľa sadzobníka. Jednotný poplatok(  platia všetci hráči, ktorí sa zúčastnia RTL a to len jeden krát, bez ohľadu na účasť vo dvojhre, štvorhre alebo oboch súťažiach . 
 

 

2. Hrací systém:


Dvojhra


a.) Hrá sa podľa platných tenisových pravidiel na 2 víťazné sety a v prípade remíz 6:6 v ktoromkoľvek sete sa hrá tiebreak.
b.) Hráč nad 40 rokov môže ( ale nemusí )si uplatniť pravidlo super tiebreaku, t.j. pred zápasom upozorní súpera, že v prípade stavu 1:1 na sety sa nebude hrať rozhodujúci tretí set, ale odohrá sa super-tiebreak, ktorý rozhodne o výsledku celého zápasu. Super tiebreak má tie isté pravidlá, ako bežný tiebreak, ale nerozhoduje o výsledku setu, ale zápasu a hrá sa do 10.
c.) Hrá sa bez rozhodcu, ale vo výnimočných prípadoch so súhlasom oboch hráčov môže byť zápas rozhodovaný rozhodcom, na ktorom sa dohodnú.
d.) Hráči sú rozdelení do štyroch skupín   a sú nasadení podľa rebríčka výkonov za minulý rok. Po odohraní základných skupín bude nasledovať play off .   
e.) Hodnotenie zápasov:
vyhraný zápas - ----------- 2 body
prehraný zápas ------------- 0 bodov

v prípade rovnakého počtu bodov rozhoduje o umiestnení v skupine pri hodnotení dvoch hráčov s rovnakým počtom bodov ich  vzájomný zápas a pri troch a viac je to : 
a.) rozdiel setov
b.) rozdiel gemov

3. Termín odohrania zápasov v rámci skupiny je do 15.8.2015. Do 15.6.2015 musí každý hráč alebo pár odohrať minimálne polovicu súťažných zápasov. V prípade, že  nebude toto pravidlo naplnené bez odôvodnenia a akceptovateľného dôvodu , riadiaci orgán je oprávnený takéhoto hráča alebo pár  vylúčiť zo súťaže ex - offo. 
4. Termín odohrania zápasov v rámci play off -  september 2015
5. Zápasy sa odohrajú na tenisových kurtoch – Lednické Rovne s oficiálnymi loptičkami   Dunlop Forte alebo Dunlop Roland Garros, ak sa obe strany nedohodnú inak.
6. Víťaz je povinný nahlásiť výsledok sms- kou  na tel.číslo 0903134508
7. Poplatok za kurty.
Hráči sú povinní uhradiť poplatok za používanie tenisových kurtov podľa aktuálneho sadzobníka. 
8. Hráč, ktorý neúspešne vyzval opakovane iného účastníka RTL na zápas sa môže obrátiť na koordinátora –správcu tenisových kurtov, ktorý sa pokúsi dohodnúť  termín ich zápasu. Ak sa nepodarí z viny dotknutého hráča zápas neodohrať do konca základnej časti, alebo play off , riadiaci orgán súťaže je oprávnený vylúčiť takéhoto hráča a anulovať všetky výsledky nim dosiahnuté.
9.V prípade neodohrania  zápasov v základnej skupine, bude  hráčovi  redukovaný počet bodov podľa  príslušných redukčných koeficientov a pravidiel.  


Štvorhra


Všetky pravidlá vyššie uvedené primerane platia aj na štvorhru, bez možnosti uplatnenia super-tiebreaku a pre tento rok bez podmienky súčtu veku.
Hracie páry budú rozdelené do skupín podľa počtu prihlásených dvojíc, kde odohrajú základnú časť a následne štyri prvé páry postúpia do play off.
 

 

  

 

 

 

 

 

imagesCASCWV74

 
/